top of page

CENTRUM ROZWOJU DZIECKA

AKADEMIA

i

PRZEMIANY

o Centrum
Miejsce, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności dziecka.
Zajęcia pobudzają wszystkie sfery rozwoju najmłodszych (poznawcze, emocjonalne, edukacyjne, wychowawcze, społeczne, ruchowe).

Spotkania prowadzone są tak, aby dziecko odkrywało swój potencjał, budowało swoje zasoby,
jak również, by w sposób ciekawy pobudzały do uczenia się, myślenia, poznawania siebie
oraz otaczającego świata.

oferta

Oferta zajęć rozwojowych

Warsztaty rozwojowe
Aktywny maluch (3-6 lat)
Playing%20with%20Matches_edited.png

Zajęcia opierają się na pracy w trzech filarach rozwoju dziecka: zdolności poznawczych (koncentracja i zapamiętywanie, logiczne myślenie), umiejętności emocjonalnych oraz społecznych.

Aby Twoje Dziecko mogło osiągnąć sukces potrzebne są umiejętności, które pozwolą mu się skutecznie się rozwijać i odnajdywać w środowisku szkolnym, rówieśniczym: dobra koncentracja, umiejętności grafomotoryczne, zdolności pamięciowe, ciekawość poznawcza, umiejętność współpracy i radzenia sobie z rywalizacją, wiara w siebie. Rozwój tych właśnie obszarów wspieramy podczas warsztatów.

Zajęcia przebiegają w formie zabaw grafomotorycznych, językowych, zagadek i eksperymentów z różnymi przedmiotami, przeplatanych krótkimi ćwiczeniami ruchowymi. Nie brakuje również miejsca na twórcze zabaw plastyczne.

Warsztaty aktywny maluch  prowadzone są przez cały semestr co tydzień o tej samej porze, w stałych, bardzo kameralnych grupach (maks. 8 dzieci), dobranych według kryterium wiekowego. Każde spotkanie trwa 60 min.

 

Koszt miesięczny wynosi 120 zł  (4 warsztaty)

Warsztaty rozwojowe
Zabawa w naukę - efektywny i świadomy uczeń (6- 13 lat)

Zajęcia opierają się na pracy w trzech filarach rozwoju dziecka: zdolności poznawczych (koncentracja i zapamiętywanie, logiczne myślenie), umiejętności emocjonalnych oraz społecznych.

Aby Twoje Dziecko mogło osiągać sukcesy szkolne niezbędne są umiejętności, które pozwolą mu na skuteczną naukę oraz odnajdowanie się w środowisku szkoły: dobra koncentracja i pamięć, ciekawość poznawcza, zdolność logicznego myślenia, umiejętność współpracy oraz radzenia sobie z rywalizacją i emocjami, adekwatna samoocena, motywacja do nauki, umiejętność planowania swojego czasu. Rozwój tych właśnie obszarów wspieramy podczas treningu „Efektywny i świadomy uczeń”.

Zajęcia prowadzone są metodą aktywną, w formie zadań opartych na treningu koncentracji, treningu biofeedback, w oparciu o wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, neuropsychologii. Podczas pracy z dzieckiem stosuje się mnemotechniki, zabawy plastyczne, językowe, gry, zagadki, łamigłówki oraz eksperymenty. Nie brakuje również aktywności fizycznej.

Zajęcia odbywają się przez cały rok szkolny, raz w tygodniu, indywidualnie lub w bardzo kameralnych grupach (maks. 12 dzieci), dobranych w szczególności według kryterium wiekowego, dzięki czemu możemy indywidualnie podejść do potrzeb rozwojowych każdego dziecka.. Każde spotkanie trwa 90 min.

 

Koszt miesięczny wynosi 120 zł  (4 warsztaty).

Wszystkie warsztaty prowadzone przez są przez psychologów oraz pedagogów, które dopasowywane są do potrzeb konkretnej grupy dzieci. Dziecko dodatkowo będzie otrzymywało dobrowolne rozwojowe zadania domowe, które pozwolą mu trenować nowo nabyte umiejętności. Na koniec roku szkolnego każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną na temat efektywności swojej pracy w oparciu o trzy filary rozwoju dziecka.

aktywny maluch
efektywny i świadomy uczeń

Zasady zapisów na zajęcia

  1. Zainteresowanie: rodziców zainteresowanych zajęciami dla dzieci zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu wstępnej rezerwacji miejsca w grupie.

  2. Sprawdzenie: po potwierdzeniu rezerwacji miejsca zapraszamy na bezpłatne zajęcia, które odbędą się zgodnie z harmonogramem.

  3. Decyzja: ostateczny zapis następuje poprzez podpisanie umowy, formalnie ustalającej zasady współpracy.

Kontakt

wiek dziecka

Dziękujemy za zgłoszenie
zapisy
zgłoszenie

Need more details? 

 

We are here to accompany you. Contact us via e-mail, social media or telephone.

bottom of page