Tematy szkoleń

Rozwój Osobisty

 • Asertywność i budowanie pewności siebie
 • Automotywacja i wypalenie zawodowe
 • Budowanie skuteczności i pewności siebie
 • Równowaga emocjonalna
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Delegowanie i zarządzanie zadaniami
 • Efektywne motywowanie
 • Budowanie zespołów i efektywna współpraca
 • Planowanie i wyznaczenie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarządzanie konfliktem
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie stresem
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • 7 kroków stworzenia własnej marki osobistej
 • Trening kreatywności

Sprzedażowe

 • Skuteczna komunikacja w pracy handlowca:
 • Psychologiczne podstawy sprzedaży
 • Ja lider
 • Warsztat rozwojowy kompetencji menedżerskich
 • Negocjacje handlowe
 • Handlowiec
 • Zwiększanie efektywności sprzedawcy