Standardy szkoleniowe

Szkolenia

 

Dedykowane komu?

 • Starającym się o pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.
 • Zdecydowanym na realizację zadań skutecznymi metodami .
 • Potrzebującym dokonania zmian dla podniesienia efektywności działań.
 • Pragnącym umocnić pozycję swojej firmy dążąc do osiągnięcia szczytów możliwości.
 • Gotowym na następny krok w rozwoju struktury i działań.
 • Mającym aspiracje i chęci do podnoszenia kompetencji.
 • Chcącym zyskać przewagę na rynku w konfrontacji z innymi firmami w tej samej branży.

Szkolenia zamknięte

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka jest podmiotem solidnym, kompetentnym i posiadającym duże doświadczenie  w realizacji szkoleń zamkniętych. Od dawna współdziała ona z wieloma partnerami na terenie naszego kraju, tworząc programy rozwojowe, realizując coaching i szkolenia biznesowe na wysokim poziomie. Część z nich można zobaczyć w zakładce REFERENCJE. Państwa potrzeby szkoleniowe zostaną przez Akademię wysłuchane i uwzględnione, aby szkolenie biznesowe Państwa pracowników mogło być nie tylko profesjonalnie zrealizowane, ale aby dało konkretne efekty w postaci poprawy poziomu pracy całego zespołu i pełnego wykorzystania jego potencjału.

 

Kolejność podejmowanych działań:

 

 1. Diagnoza wstępna.

Na pierwszym etapie działań organizowane jest spotkanie stron, na którym analizowane są wszelkie potrzeby firmy i określane formy oraz obszary współpracy.

 

 1. Określenie profilu szkoleń.

Zgodnie z określoną analizą potrzeb klienta ten etap działań prowadzi do zdefiniowania programu szkolenia według specyfiki branżowej i funkcjonalnej przedstawionej przez przedstawiciela zainteresowanej firmy. Analiza potrzeb jest przeprowadzana poprzez indywidualnie do przypadku dobrany zestaw profesjonalnych narzędzi diagnostycznych.

 

 1. Ułożenie programu szkoleń.

 

Następny krok to opracowanie projektu szkoleniowego z uwzględnieniem indywidualnie określonych potrzeb Klienta, gdzie wyznaczone są mierzalne cele, a profil trenera musi być w pełni zaakceptowany. Spotkanie z Klientem ma tu doprowadzić do całkowitego zaakceptowania programu działań i wysokiego poziomu ich odpowiadania na potrzeby Klienta.

 

 1. Organizacyjne aspekty szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują informację z precyzyjnie określonymi szczegółami szkolenia, ich pełnym programem oraz zaproszeniem na konkretny termin. W ramach przygotowania do szkolenia najczęściej adresowana jest do uczestników prośba o zrealizowanie jakiejś formy przygotowania, aby zarówno motywacja, jak i samo szkolenie były od pierwszych chwil efektywne.

 

 1. Realizacja przyjętego programu.

Program szkoleń jest realizowany poprzez warsztaty grupowe oraz inne różnorodne formy szkoleniowo-edukacyjne, gdzie aktywne działania i praca na swoich doświadczeniach pozwalają na pełną realizację założeń.

 

 1. Wzajemne określenie efektywności i jakości współpracy.

Na zakończenie szkolenia odbywa się każdorazowo wzajemne przekazanie informacji zwrotnej, gdzie uczestnicy szkolenia dokonują oceny jego poziomu i adekwatności w stosunku do ich potrzeb, a realizator szkolenia przekazuje ocenę pracy grupy. Uwagi uczestników szkolenia przekazywane są jego organizatorowi w formie pisemnej.

 

 1. Określenie długofalowych efektów szkolenia. Po kilku miesiącach od zakończenia działań szkoleniowych dokonywana jest wspólnie przez organizatora i realizatora szkolenia ocena efektów długofalowych, w oparciu o ustalone na wstępie podejmowanych działań wskaźniki.