Reklamacje

Procedura reklamacji szkoleń

Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka stosuje Procedurę Reklamacji realizowanych usług szkoleniowych i coachingu:

Klient, który bezpośrednio dokonał zlecenia i dysponuje dokumentem sprzedaży wystawionym przez Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka Anna Lewicka jest uprawniony do składania zgłoszeń reklamacyjnych.

Reklamacje można zgłaszać do Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka w formie pisemnej, listem poleconym lub mailem, na adres organizatora wskazany poniżej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

 1. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie, jeżeli min. 30% uczestników danej usługi oceni w ankiecie ewaluacyjnej min. 25% pytań jako „źle”/„raczej nie” bądź „bardzo źle”/ „zdecydowanie nie”. Dotyczy to zarówno usług o charakterze zamkniętym jak i usług o charakterze otwartym, w którym uczestniczą grupy osób oraz osoby indywidualne (szkolenia indywidualne/ coaching).

  Kontakt:
  Akademia Przemiany i Rozwoju Człowieka
  Anna Lewicka
  ul. Skowrończa 2/1
  44-100 Gliwice 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,
  2. nr faktury za usługę, której dotyczy reklamacja,
  3. zgłoszony problem – opis,
  4. dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail,
  5. proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy.

 3. Uczestnik usługi, który składa reklamację może wnioskować o:
  1. bezpłatne dodatkowe materiały dydaktyczne,
  2. bezpłatne miejsce na szkoleniu o tej samej lub podobnej tematyce,
  3. w przypadku reklamacji szkolenia o charakterze zamkniętym, w wyniku niezadowolenia uczestników szkolenia oraz osób reprezentujących Klienta, bezpłatne powtórzenie szkolenia z innym trenerem.

Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych.