Kalendarium

Data realizacji Temat szkolenia Czas trwania Cena szkolenia Harmonogram
14 marzec 2018 Efektywne zarządzanie czasem. Klucz do Twojej efektywności. 8 godzin 2560,00 zł + VAT
10 kwiecień 2018 Psychologia w sprzedaży z wykorzystaniem technik AGILE. 8 godzin 2630,00 zł + VAT
17 maj 2018 Komunikacja interpersonalna w zespole międzynarodowym 8 godzin 2480,00 zł + VAT
22 czerwiec 2018 Konflikty w pracy 16 godzin 4060,00 zł  + VAT
13-14 listopad 2018 Szkolenie Microsoft Excel. Poziom zaawansowany/ 14 godzin 2600,00 zł + VAT