Zrealizowane

 

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu –„Kwalifikacje językowe fundament sukcesu”
  http://bip.pupzabrze.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/30.html
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu –„Aktywna mama”
  http://zabrze.praca.gov.pl/-/6633262-program-specjalny-aktywna-mama
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu –„Wypracuj marzenia”
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu- „Kariera na start”
  http://bip.pupzabrze.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach/30.html
 5. Spectrum Consulting – „Ku lepszej szychcie”
  http://spectrumc.com.pl/projekty/ku-lepszej-szychcie/aktualnosci/
 6. Spectrum Consulting- Śląska Akademia Handlowca
  http://spectrumc.com.pl/projekty/slaskaakademia/