Realizowane

 

  1. Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM”- „Ku życiu godziwemu- jestem obywatelem i pracownikiem”
    http://advitamdignam.org/?page_id=834
  1. Forbis Sp. z.o.o. –„ Aktywność i niezależność – program aktywizacji osób młodych do 29 r. ż”
    http://aiz.aktywniniezalezni.pl/