Konsulatacja psychologiczna

Zajęcia terapeutyczne
Trening EEG BIOFEEDBECK
Terapia ręki
Zajęcia pedagogiczne
Zajęcia psychologiczne
Zajęcia grupowe -Rozwojownika dla maluszków
Trening koncentracji uwagi i pamięci
Trening umiejętności społecznych
Trening mentalny

Konsultacja i diagnoza
Konsultacja i diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
Diagnoza gotowości szkolnej – obejmuje 3 spotkania na których przeprowadzone zostaną testy gotowości szkolnej oraz mini mapa mózgu pod kątem dojrzałości dziecka
MTQ48- diagnoza odporności psychicznej

 

Wydanie pisemnej opinii