Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe

Dla kogo?

 1. Dla osób pracujących
 2. Dla osób poszukujących pracę i zmiany kariery zawodowej
 3. Dla studentów i licealistów

Co proponujemy:

Job coaching
Warsztaty
Spotkania grupowe i indywidualne
Testy
Pomoc przy tworzeniu Indywidualnych Planów Działania

 

 1. Doradztwo zawodowe w przedsiębiorstwach

Outplacment- to system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników poprzez poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Program outplacementowy:

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych,
 2. Opracowanie indywidualnego planu działania oraz metaplanu
 3. Sesje doradztwa zawodowego
 4. Wsparcia psychologiczne
 5. Szkolenia z zakresu poszukiwania pracy
 6. Pośrednictwo pracy

Assessment Center/ Development Center- jest nowoczesną metodą oceny potencjału i kompetencji pracowników o wysokim stopniu obiektywności. Pozwala na określenie mocnych i słabych stron każdego pracownika/ kandydata.
z  osobna, jak i całej grupy. Celem AC/DC, jest zbadanie ustalonych, odpowiadających wymaganiom organizacji kompetencji poszczególnych pracowników/ kandydatów.

Proces wdrożenia usługi:

 • Analiza celu biznesowego
 • Wybór zadań
 • Przygotowanie dokumentacji
 • Przeprowadzenie sesji
 • Przygotowanie raportów i informacji zwrotnych

Audyt personalny- to proces, którego przedmiotem zainteresowania jest nie tylko personel zatrudniony w organizacji, ale także sposób jego zarządzania. Audyt personalny może dotyczyć następujących aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, np.

 • wyboru najlepszych wewnętrznych kandydatów, do pełnienia kluczowych ról w nowej strukturze,
 • uzyskania precyzyjnych informacji na temat potencjału posiadanego przez pracowników,
 • możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy na temat pracowników, w planowaniu ścieżek rozwoju, czy sukcesji stanowisk,
 • możliwości szerokiego wykorzystania posiadanej wiedzy w obszarze HR: rekrutacja i selekcja, planowanie szkoleń, planowanie redukcji zatrudnienia, oceny okresowe,
 • obsadzania stanowisk zgodnie z potencjałem pracowników,
 • możliwości optymalnego wykorzystania kompetencji pracowników,
 • zwrócenia uwagi na mogące pojawić się problemy adaptacyjne i ograniczenia rozwojowe, wynikające z rozbieżności pomiędzy wymaganymi a rzeczywistymi kompetencjami badanych, itp.