Indywidualny

Skuteczne wsparcie w budowaniu efektywności osobistej, jest to proces mający na celu wzmocnienie, poznanie i dotarcie do szczytów możliwości coachee. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu własnych ograniczeń (Kilburg,1996).

Proces coachingu obejmuje trzy etapy: Działania precoachingowe, coachingowe i postcoachingowe.

Coaching indywidualny - Program

Proces coachingu obejmuje trzy etapy:

Działania precoachingowe

 • krok 1 - ustalenie z Inwestorem celów procesu i wskaźników realizacji celu,
 • krok 2 – sesja kontraktowa /jeśli jest potrzeba trójstronna/: Coachee + Przełożony + Coach, której celem jest ustalenie zasad współpracy, struktury procesu, sposobów i zakresu raportowania

Działania coachingowe

 • czas trwania 1 sesji 1 do 1,5 godziny
 • sesje mają formę spotkania indywidualnych
 • sesje odbywają się z częstotliwością co 2-4 tygodnie, w zależności od dynamiki procesu,
 • liczba sesji ustalona między stronami w procesie precoachingowym, zwykle proces obejmuje 8 – 10 sesji
 • sesje odbywają się w miejscu ustalonym przez strony,
 • między sesjami Coachee otrzymuje zadania rozwojowe do wykonania,
 • w środku procesu odbywa się spotkanie monitorujące działania /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronne: Coachee + Przełożony + Coach/,
 • na koniec procesu odbywa się sesja podsumowująca /jeśli zachodzi taka potrzeba trójstronna: Coachee + Przełożony + Coach/,
 • w pracy z Klientem coach wykorzystuje szerokie spectrum narzędzi coachingowych,
 • Coach pracuje w oparciu o standardy praktyki coachingowej sformułowane przez International Coach Federation z zachowaniem kodeksu etyki,

Działania postcoachingowe:

 • aby utrwalić wdrożone zmiany zalecamy, w okresie 2 miesięcy po zakończeniu procesu coachingowego, bycie w kontakcie z Coachem i raportowanie przez Coachee statusu zmiany, jeśli zachodzi potrzeba wsparcie telefoniczne Coacha