Grupowy

Skuteczne wsparcie w budowaniu efektywnych zespołów pracowniczych. Współczesny biznes oparty jest na dużym tempem codziennej pracy, presji w realizacji zadań i wskaźników biznesowych. Wszystkie działania są podporządkowane wysokiej produktywności, realizacji celów biznesów, przy tym paradoksalnie brakuje czasu na komunikację i budowanie relacji między ludźmi. Brak stabilnego współdziałania zespołu obniża poziom wskaźników produktywności, dlatego właśnie coraz większa grupa firm regularnie sięga po wsparcie w postaci team coachingu.

Team Coaching - Program

 • celem sesji team coachingowej jest taki rozwój zespołu, aby był on jednocześnie w wysokim stopniu pozytywny, czyli orientowany na człowieku i budowaniu relacji , jak i w wysokim stopniu produktywny, czyli orientowany na cele i zadaniach  organizacji.
 • treść pracy team coachingowej jest zależna od miejsca, w którym znajduje się zespół:
 • sesja team coachingowa trwa od 6 do 8 godzin,
 • sesje team coachingowe odbywają się zwykle raz na kwartał,
 • w trakcie sesji team coachingowej: identyfikowany jest poziom rozwoju zespołu, odkrywana jest tożsamość zespołu, nazywane są normy obowiązujące w danym zespole, określane są cele rozwojowe zespołu, definiowane są zadania transformujące zespół,
 • praca podczas sesji team coachingowej odbywa się w dwóch płaszczyznach:
  • zespołu /jaki jest zespół i w jaki sposób oddziałuje na ludzi konstytuujących go?/
  • jednostki /jaki jest wyjątkowy wkład każdego członka zespołu w tożsamość zespołu?/
 • sesja team coachingowa jest przestrzenią wymiany wszystkiego, na co w codziennej rutynie biznesowej brakuje czasu.