Misja

To miejsce gdzie odbywają się zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności dziecka. Zajęcia oddziaływują na wszystkie sfery rozwoju najmłodszych (poznawcze, emocjonalne, edukacyjne, wychowawcze, społeczne, ruchowe). Spotkania prowadzone są tak, aby dziecko odkrywało swój potencjał, budowało swoje zasoby, jak również w sposób ciekawy pobudzały do uczenia się, myślenia, poznawania sobie oraz otaczającego świata.