O firmie

Misja :

W biznesie - Maksymalizacja możliwości dynamiki rozwoju firmy poprzez budowanie różnorodnych kompetencji całego zespołu przedsiębiorstwa, kreowanie wysokiej motywacji do działania oraz praca na świadomości, wartościach i zasobach zarówno firmy jak i pracowników.

W życiu osobistym - Pomoc w znajdowaniu motywacji do stałego rozwoju swojego Ja we wszystkich sferach życia dotyczących danej osoby, a także przemiana wewnętrzna i zewnętrzna mająca służyć poprawie jakości życia i działania zarówno danej osoby jak i jej otoczenia.

W sporcie - Praca we wszelkich aspektach działania Wielkiej Triady ( Rodzic - Dziecko -Trener ) rozwoju piramidy sportowej.

W edukacji - Identyfikacja zasobów i możliwości młodego człowieka oraz optymalizacja działań sprzyjających jego zrównoważonemu rozwojowi.

 

Wizja :

Co Ciebie powstrzymuje przed realizacją marzeń ? - źródło natchnienia jest w Tobie.

Wartości :

  • Profesjonalizm
  • Etyka
  • Zaangażowanie
  • Szacunek

 

Firma posiada wpis do Rejestru Usług Szkoleniowych o numerze 2.24/00159/2017.
Aktualnie ubiegamy się o akredytacje Standardów Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.