Miejsce Prowadzenia Działalności

44-100 Gliwice
ul. Skowrończa 2/1
44-800 Zabrze
ul. Wolności 191 (Mostostal Zabrze)
pokój 1012
44-100 Gliwice
ul. Gwardii Ludowej 18